A képzésről

1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése

e-kereskedelmi informatikai rendszertervező szakirányú továbbképzési szak

Postgraduate Specialist Training Course in E-commerce System Design

2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése

e-kereskedelmi informatikai rendszertervező specialista

E-commerce System Designer Specialist

3. A szakirányú továbbképzés képzési területe

Informatikai képzési terület

4. A felvétel feltétele

Korábbi tanulmányok során megszerzett legalább alapszintű vagy főiskolai szintű oklevél.

5. A képzési idő

A képzési idő: 2 félév.

6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma

A képzésben 60 kreditet kell megszerezni.

7. A képzés célja

A képzés célja olyan speciális informatikai és üzletviteli ismeretekkel és szemléletmóddal rendelkező szakemberek képzése, akik a korábban megszerzett szakképzettségük, felsőfokú szakismeretük és vállalkozási tapasztalatuk birtokában képesek

    • az online kereskedelembe való belépés informatikai és üzleti lehetőségeinek elemzésére és az előnyök azonosítására, az online marketing eszköztárának használatára;

    • az online kereskedelem informatikai rendszer-alkalmazás megtervezésére, megrendelésére, működtetésére és a működés monitorozására;

    • nemzetközi online kereskedelmet biztosító jelenleg elérhető informatikai nagyrendszerek és hálózatok (online felületek és hálózati-üzleti modellek) kezelésére és működtetésére;

    • sikeres online kereskedelmi tevékenységhez szükséges informatikai és rendszerelemek azonosítására és megszervezésére.

A képzés a létező e-kereskedelmi hálózatokba való bekapcsolódást, a webáruházak fejlesztését, illetve a meglévő e-kereskedelmi informatikai platformok intelligens és az adott vállalkozásra, üzleti elképzelésre szabását segíti elő. A képzésben végzettek alkalmasak lesznek a nemzetközi online kereskedelem informatikai környezetében széles körben használt informatikai technológiák és rendszerek telepítésére, konfigurációs beállításainak megadására, az erőforrások hatékony kihasználásával történő üzemeltetésére, valamint az esetlegesen felmerülő problémák érzékelésére és elhárítására, az elvégzett tevékenységek adekvát dokumentálására és kommunikációjára. A nemzetközi online kereskedelmi rendszerek informatikai megoldásainak megismerésével képesek lesznek az elérhető legjobb megoldásokat kiválasztani, alkalmazni, és üzemeltetni.

A nemzetközi e-kereskedelem szakmai követelményeinek megfelelően felkészített végzettek ismerik az elérhető legjobb módszereket és megoldásokat a webáruházak informatikai rendszereinek üzemeltetése területén.

A szakképzettség az ipar és a gazdaság csaknem minden területén hasznosítható.

 

8. A képzési díja

A képzés díja: 300 000 Ft / félév.